sungai bontang

Sungai Bontang Menghitam dan Keluarkan Bau Tak Sedap

pihaknya mencurigai adanya pencemaran air sungai oleh limbah domestik berupa limbah rumah tangga, bengkel, dan juga industri tahu dan tempe.

Berita di Sekitar Anda
12 September 2018, 05:10:59 WIB