Sabtu, 21 Apr 2018
radarmadura

Cerpen

Tello’ Lanceng Talpos

YU TIJA ban rakana bunga sabban malem polana barungnga ramme, bi-lebbi bila osom bal-ebbalan. Tipi 14 inci buso’...

cerpen

Terkini

Akher  Nemor

NGABAS tanangnga mama’ padhana terem ban kole’na saropa etem. Nandha’agi ja’ mama’ andhi’ oreng towa nomor dhuwa’,...

3 weeks ago | Cerpen

Tareka Se Maha Agung

GENNA’ tello are se tapongkor, Iddris, lakena Ningrum, mangkat ka Mekka kaangguy alaksana’agi ebada...

1 month ago | Cerpen
Carpan Madura: Pana

BADHA sonar abarna koneng ra-mera narabas pettengnga malem. Lebat rong-lorong ta’ paddhang ban ta’ pasera’a bisaos...

1 month ago | Cerpen
Dhung-kodhung Mera Aoba Loka

ATENA aromasa jembar. Dhung-kodhung se ella abit ekaterrowe, sateya la badha e tanangnga ban se lebbi mabunga iya...

1 month ago | Cerpen
Carpan Madura: Pocang

LAMON sampeyan entara ka compo’, bila ampon dhapa’ ka Pasar Lenteng, e dhajana kantor polisi badha jalan dha’ temor....

1 month ago | Cerpen
Carpan Madura: Eppa’

MALEMMA eppa’ gun alonggu kadibi’an neng lowar. Neng amper jareya eppa’ mergem baliker tatello’ neng astana se kangan....

2 months ago | Cerpen
Sapoterran

AKANTHA bilis. Pon bannya’ abareyagan. Oreng se akompol pon ta’ ekenneng bitong. Tape sadajana parcaja, bakal sanggup...

2 months ago | Cerpen
Gunong Pekol

GU-LAGGU gi’ lospeker ta’ amonye, langnge’ petteng ban angen ngalesser ngamba’ are se gi’ ta’ kalowar dhari temor...

2 months ago | Cerpen
Kanca, Taretan, Setan

BANNE karebba Kamil se nedda’a kennengngan reya sabab kembang, korse betton, ban aeng mancor reya se daddi alasan...

2 months ago | Cerpen
Jawa Pos Digital
E-Paper
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia