Sabtu, 20 Jan 2018
radarmadura
Sastra Budaya

Puisi Madura BJ. Akid*

Minggu, 14 May 2017 22:39

Puisi Madura BJ. Akid*

()

Pangarep Esto

 

Rukayya,

Antos bula e bakto se la badha

 

Yor-nyeyoran e penggirra saba

Egabaya sarabi lamaran

Ban bato karang se ngampar

Egabaya lencak lipan

Kaangguy katedhungan

Se masenneng dha’ pekkeran

 

Guntor malem

Ban langnge’ se petteng

Elabana dhari esto se lasenneng

 

Regular, 2017

 

.........................

Maddu Madura

 

Ro’omma malem makala dhara

Ban barnana mabaras dhadha

 

Nyarowan se maso’ ka balukbugan

Ngeba saebu bat-obadan

Se matalempet panyaket e dhalem pagar

Manes celo’ aroa rassana

Se ngeba bula dha’ alamma

 

Lancaran, 2017

 

....................

Bakto Tatemmo

 

Enalekana nedda’na soko se dhep-adhebban

Ban pamesemma se talebat paddhang

Matera’ rassana bulan pornama

Se takerjat e dhalem sokma

Tor-catoran e babana accem

Terro madhapa’a oca’ se la tajem esempen

Ban gaja’na se talebat senneng

 

Malem asonar aban

Terro se ekapolonga e reba’an

 

Klaban estona ate

Ekapolonga sampe’ mate

Angeng paste ta’ mamare

Epekker re-saare

 

Reguler, 2017

 

...........................

Babinese Elang

 

Dalko’ lang-ellangan

Padhi kepa’ eyanye pole

Sengko’ lang-palangan

Andhi’ bine alake pole

 

Se majau tadha’ e pekkeran

Masossa bakto se la nyaman

Sar-asar maba se ra’-tera’ mardha

Maenga’ gaja’na se abareng estona

Sordhep pamesemma

Ban taresna pagulina

Maojan mata

Se ta’ ekakarep

E dhalem rassa.

 

Reguler, 2017

..............................

*)Siswa Kelas X SMK Annuqayah sekaligus santri Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa Utara lahir di Desa Lebeng Barat, Pasongsongan, Sumenep.

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia