Sabtu, 20 Jan 2018
radarmadura
Sastra Budaya

Puisi Madura Moh. Syafik R

Minggu, 14 May 2017 22:37

Puisi Madura Moh. Syafik R

()

Se Settong

 

Ate neka coma settong

Magiya oca’ dha’ ka se settong

Tor karena coma settong

Estona bula coma settong

Maagung paggun settong

Ate alengleng manyettong

 

Se settong

Ate se settong

Aba’ kare manyettong

Mesem ka se settong

Nanges ka se settong, tor

Senneng ka se settong

 

Nyo’on coma settong

Pasemma’ dha’ ka se settong

 

.........................

Aeng Mata

 

Bila aeng mata gaggar

Ta’ kowasa bula maambu

Esandhinge tangesan sake’

Ekaedhinge ka temor tase’

 

Peddi ate mole lamba’

Ta’ nemmo-nemmo panabarra

Salaen settong se daddi

Mesemma ale’ tantona

 

Bila aeng mata gagar

Atamba kerrong dha’ ka dika

Se ampon nyossae aba’

Se ampon nyake’e aba’

 

Angen santa’ dha’ temor dha’ bara’

Manyengla aeng se arassa seddha’

Tape bula paggun enga’

Le’ Yati, gantongan ate.

 

............................

Kasta

 

Kare mator ka dika

Ampon berra’ rassana

Akalong bume

Agindhung kasta

Malanjang mekol dusa

 

Badan mate rassa

Mata ngabas enga’ se buta

Saampona nengale dika

Toju’ atempo e babana paregi

Se garreng eobber mata are

 

Ta’ kellar aba’ nanggung

Lecek se ampon se gunong

Ta’ kellar aba’ atengka’

Kasta se ampon taseram

Petteng kakabbi petteng

.........................

*)Santri PP Annuqayah Daerah Lubangsa sekaligus siswa kelas akhir MA 1 Annuqayah Kelas XII Keagamaan.

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia